Beskrivelse af Fyns Laksefisk

Når man taler om de fynske havørreder, har man svært ved at komme uden om Fyns Laksefisk, der gennem en lang årrække har opdrættet og udsat ørreder over alt på Fyn. Udsætningerne er til dels for at ophjælpe bestandene i enkelte vandløb for der igennem at skabe en mere alsidig natur med flere fisk. De primære udsætninger foretages dog gennem det erhvervsfremmende projekt Havørred Fyn, der er et samarbejde mellem de fynske kommuner om at få flere havørreder i de fynske vande og derigennem at øge antallet af tilrejsende fisketurister, skabe flere lokale jobs og øget omsætning.

Hos Fyns Laksefisk opdrættes ørrederne fra æg til smolt. Fiskene er afkom af vilde havørreder, der hvert efterår opfanges ved elektrofiskeri i de fynske vandløb. Ud over denne opgave laver folkene på Fyns Laksefisk bestandsundersøgelser og lignende projekter i vandløb for kommuner.

Fyns Laksefisk er en del af Den forberedende Grunduddannelse, FGUFYN Odense og er derigennem en del af fagtemaet Jordbrug, Skovbrug og Fiskeri og har flere FGU-elever tilknyttet. Samtidig kan der være 1-3 lærlinge tilknyttet. Disse skal gå på Landbrugsuddannelsen med speciale i akvakultur.

FGU FYN |  Falen 200 | 5250 Odense SV | Tlf. 66 17 08 43 | fgufyn@fgufyn.dk | SE/CVR: 39815842 | EAN nr: 5798000561823