Udsætninger

Fyns Laksefisk opdrætter ørreder til udsætning. Hovedparten af ørrederne udsættes i april som 1 års smolt i mundingerne af flere vandløb, mens en mindre del udsættes som ½ års fisk længere oppe i vandløbene.

FGU FYN |  Falen 200 | 5250 Odense SV | Tlf. 66 17 08 43 | fgufyn@fgufyn.dk | SE/CVR: 39815842 | EAN nr: 5798000561823