Opdræt

Fyns Laksefisk er et moderne recirkuleret opdrætsanlæg for ørreder. Det består af flere anlæg, hvert med eget tilknyttede filtersystem – et moderfiskanlæg, et klækkerum og to større produktionsanlæg (kaldet ’Yngel’ og ’Smolt’).

I oktober, november og december opfiskes der vilde moderfisk i de fynske vandløb ved elektrofiskeri. De opfangede moderfisk bringes til Fyns Laksefisk, hvor de efter et par dage afstryges for deres kønsprodukter (æg og sæd). Efterfølgende genudsættes disse fisk i de områder, hvor de blev opfisket.

Æg og sæd blandes i en kontrolleret proces, ’kunstig befrugtning’, og lægges derefter i bakker i vores klækkerum. Æggene og ørrederne der senere klækker ud af disse æg passes og opfodres, så hovedparten 15-16 måneder senere (typisk i april) kan udsættes som smolt i mundingerne af vandløb rundt omkring på Fyn. En mindre del udsættes som ½ årsørreder i september.

Fiskenes vej gennem anlæggene på Fyns Laksefisk starter i klækkerummet, hvor de er som æg, blommesækyngel og yngel. Senere flyttes de til de større produktionsanlæg, ’Yngel og Smolt’, hvor de opfodres til april, hvor de udsættes.

FGU FYN |  Falen 200 | 5250 Odense SV | Tlf. 66 17 08 43 | fgufyn@fgufyn.dk | SE/CVR: 39815842 | EAN nr: 5798000561823