Bestandsundersøgelser

Fyns Laksefisk tilbyder at udføre fiskeundersøgelser/bestandsundersøgelser i vandløb. Dette gøres vha. elektrofiskeri og fiskebestandsstørrelserne findes ved anvendelse af ørredindekset og artsindekset i forhold til gældende tekniske anvisninger.

Undersøgelserne kan være et led i for- og effektundersøgelser, fx i forbindelse med vandløbsrestaureringer. Fyns Laksefisk står for afrapporteringen af fiskeundersøgelserne.

FGU FYN |  Falen 200 | 5250 Odense SV | Tlf. 66 17 08 43 | fgufyn@fgufyn.dk | SE/CVR: 39815842 | EAN nr: 5798000561823